กลยุทธ์การบวก

attaphiwat's picture

สอนอย่างไรให้เด็กบวกเลขเป็นโดยไม่ต้องนับนิ้ว

Learning Category: 
Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.