สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

คูณอย่างไรโดยไม่ต้องท่องสูตรคูณ

สอนอย่างไรให้เด็กบวกเลขเป็นโดยไม่ต้องนับนิ้ว