สอบกลางภาค

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ให้กับนัำกเรียนประถม 1 - ประถม 6 ในวันอังคาร ที่ 17 และ พุธที่ 18 ธันวาคม 2556 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.