สอบปลายภาค

attaphiwat's picture

วันที่ 2 - 5  มีนาคม นี้ ระดับอนุบาล สอบปลายภาค   วันที่ 5 - 6 มีนาคม ระดับประถม 1 - 5 สอบปลายภาค โดยวันที่ 6  จะสอบครึ่งวันเช้า  ช่วงบ่ายโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมปิดโครงงาน เริ่มเวลา 13.00 น และคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 15.30 น. ในการนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมงานในช่วงบ่ายตามเอกสารแนบ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.