กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน " สวนหลวง ร.9 "

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะนำนักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ.สวนหลวง ร.9 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน ที่จะถึงนี้  แทนวันอังคารที่ 18 สิงหาคม โดยรถจากออกจากโรงเรียนเวลา 8.00 น. และคาดว่าจะกลับถึงโรงเรียนเวลา 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.