กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ  จะจัดสอบนอกตารางสอบ ( คอม, การงาน, ศิลปะ, พละ, ดนตรี และ conversation)  ระหว่างวันที่  24 - 30  กันยายน นี้   และจะจัดสอบตามตารางสอบ สำหรับวิชาหลัก ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม สำหรับรายละเอียดอื่นๆดูได้จากเอกสารแนบ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.