กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะปิดภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 22 ตุลาคม  และจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม   ระหว่างนี้ ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.  ยกเว้นระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558 (โรงเรียนฯ ปิดทำการ)  สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.