กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการโดยรวมทุกกลุ่มสาระวิชา  ในระหว่าง เวลา 8.00 - 9.00  น. ของวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน โดยเว้นเรื่องเล่าในช่วงเวลาดังกล่าว

 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.