กิจกรรมวันปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558

attaphiwat's picture

กิจกรรมวันปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558  จะจัดในวันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2559  เริ่มงานเวลา 8.00 น. และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 11.30 น.   โดยในวันที่ 9 มีนาคม  เด็กทุกคนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมการแสดง และเตรียมจัดแสดงผลงานโครงงานในวันที่ 10

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.