กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

attaphiwat's picture

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.30 น. เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดแนบ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.