กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรองและสามัญ

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรองและสามัญในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.