กิจกรรมวันกีฬาสี

attaphiwat's picture

โรงเรียนขอเลื่อนกิจกรรมวันกีฬาสีจากวันศุกร์ที่ 13 มกราคมนี้ไปเป็นวันพฤหัสที่ 19 มกราคม โดยงานจะเริ่มเวลา 8:00 - 11:30 น. โดยประมาณ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.