ข้อสอบกลาง ทดสอบการอ่านและเขียนนักเรียนประถม 1 - 4

attaphiwat's picture

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนประถม 1 - ประถม 2 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ และ นักเรียนประถม 3 - 4 ในวันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์

สถานที่สอบ สอบที่โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.