กำหนดสอบปลายภาค

attaphiwat's picture

นักเรียนอนุบาล 1 - 3 สอบปลายภาควันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม นักเรียนประถม 1 - 5 สอบปลายภาควันพุธที่ 1 - 2 มีนาคม และจะจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียนในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.