เลื่อนทดสอบ ข้อสอบกลาง (LAS)

attaphiwat's picture

สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเลื่อนทดสอบ ข้อสอบกลาง (LAS) มาเป็นวันที่ 2 มีนาคม โรงเรียนฯ จึงขอเลื่อนสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม โดยนักเรียน ป.1 และ ป.3 ยังคงสอบวันที่ 1 - 2 มีนาคม ตามกำหนดเดิม 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.