กิจกรรมปิดภาคเรียน

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียนวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 8:30 - 11:30 น. ในวันดังกล่าวขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่งกายตามธีม โดยในปีนี้ธีมคือมหัศจรรย์โลกใบเล็ก 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.