สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับประถม 1 - ประถม 6 ในวันพฤหัสที่ 20 และศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม นี้  รายละเอียดตามแนบ

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.