กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนตามรอยประวัติศาสตร์

attaphiwat's picture

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนตามรอยประวัติศาสตร์ ของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6 จะเริ่มวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม นี้ โดยรายละเอียดของแต่ละชั้นปีตามแนบ