กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันแม่ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมนี้ ณ โถงอาคารประถม เริ่มเวลา 8:30 น. และคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 11:00 น. ทั้งนี้จะมีการแสดงของน้องๆอนุบาลและประถมสลับกันไป  โรงเรียนฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่งกายด้วยโทนสีฟ้าเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันแม่