ภาพกิจกรรมเรียนรู้ตามโครงงานชีวีปรีดาชีวาน่าชื่นชม_12092560

attaphiwat's picture

ผู้ปกครองดูภาพกิจกรรมเรียนรู้ตามโครงงานชีวีปรีดาชีวาน่าชื่นชม ตอนหนูเป็นคนไทย ผ่านหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ได้จากหัวเรื่อง ภาพกิจกรรมด้านบน