สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดสอบ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสที่ 21 และ ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นี้ รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารแนบ