สอบปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2560

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2560 สำหรับเด็กอนุบาล วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 23 และ 26 กุมภาพันธ์ สำหรับเด็กประถมฯ   

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.