สอบข้อสอบจากสำนักงานเขตการศึกษาสมุทรสาคร

attaphiwat's picture

เขตการศึกษาสมุทรสาคร กำหนดให้มีการสอบที่โรงเรียนฯ ตามตารางดังนี้  วันที่ 19 กุมภาพันธ์  สอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนประถม 1  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ สอบข้อสอบกลาง (LAS) เฉพาะเด็กนักเรียน ประถม 2 , 4 และ 5  และ วันที่ 7 มีนาคม สอบ NT ของนักเรียนประถม 3 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.