รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ปี 2018

attaphiwat's picture

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะเข้ามาบริการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ เวลา 14:00 น. ในการนี้หากเด็กที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้ฉีควัคซีนแต่มีไข้หรือขาดเรียน  ทางโรงพยาบาลจะคืนค่าวัคซีนให้ตามที่เรียกเก็บมาแล้ว