Aug
15
2013

วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2556  นักเรียนประถม 1 - ประถม 6  เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 2  ณ. บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

รถจะออกจากโรงเรียน 8.00 น. และจะกลับถึงโรงเรียนประมาณ 15.30 น. - 16.00 น.

 

Aug
15
2013

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  น้องๆอนุบาล 1 - อนุบาล 3  เรียนรู้นอกห้องเรียนทีมสัตว์โลก ณ. สวนสัตว์ดุสิต ( เขาดินวนา )

รถออกจากโรงเรียนฯ เวลา 8.00 น. และคาดว่าจะกลับถึงโรงเรียนเวลา 15.00 น. - 15.30 น.

Aug
15
2013

วันศุกร์ที่ 9 สิงหารคม 2556  เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ. อาคารประถม 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น - 11.30 น.

Jul
05
2013

เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ. สวนสัตว์ดุสิต  รถออกจากโรงเรียนเวลา 8.00  และคาดว่าจะกลับถึง

โรงเรียนประมาณ 16.00 น.

Jul
05
2013

กิจกรรมวันภาษาไทย ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่  จัดกิจกรรม ณ. โถงอาคารประถม

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.

May
02
2013

ติดตามผลการสอบแข่งขันและรางวัลที่ได้รับผ่าน timeline http://attaphiwat.ac.th/main/about  

Apr
25
2013

รับหนังสือเรียนสำหรับปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

เปิดเรียนวันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2556

ประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556

Pages