Feb
20
2014

สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ระดับอนุบาล  วันที่ 4 - 7 มีนาคม  2557    ระดับประถม  วันที่  6 - 7  มีนาคม  2557  

Jan
23
2014

วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์  2557  ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันปิดโครงงาน " มหัศจรรย์สัตว์โลก "  โดยในช่วงเช้า  9.00 - 11.30 น. เป็นกิจกรรมของระดับอนุบาล  และ  13.00 - 15.30 น. เป็นกิจกรรมของระดับประถม

Dec
24
2013

ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 พร้อมกิจกรรมกีฬาสี  ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00  ขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่สีตามบุตรหลานเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Dec
11
2013

ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนประถม 6  (เฉพาะประถม 6)  เลื่อนสอบจากวันที่ 17 -18  ธันวาคม  เป็น วันที่  23 - 24 ธันวาคม นี้ 

Dec
04
2013

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันพ่อ ณ โถงอาคารประถม 8.30 - 10.00 น. โดยมีการแสดงของน้องๆอนุบาล และ การแสดงจินตลีลา ของนักเรียนประถมจากชมรมการแสดง 

Dec
02
2013

นักเรียนประถม 1 - ประถม  6 เข้าค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ  ในวันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2556 สำหรับลูกเสือสามัญ  ประถม 4 - ประถม 6  ค้าง 1 คืน กลับถึงโรงเรียนฯ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556  

รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ

 

Dec
02
2013

โรงเรียนฯ จะจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ให้กับนัำกเรียนประถม 1 - ประถม 6 ในวันอังคาร ที่ 17 และ พุธที่ 18 ธันวาคม 2556 

Nov
20
2013

วันศุกร์ที่ 29 และเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นี้  นักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 จะไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ

Oct
31
2013

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ในวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น.  (โดยประมาณ)   เน้นแต่งกายด้วยชุดไทย

สำหรับรายละเอียดดูได้จากกำหนดการตามแนบ

Oct
01
2013

ระดับอนุบาล  เริ่มสอบ  วันที่ 1 - 4  ตุลาคม 2556   ระดับประถม สอบวันที่  3 - 4 ตุลาคม 2556 

ปิดเทอม วันที่ 7 - 23 ตุลาคม  เปิดภาคเรียนที่ 2  วันที่ 28 ตุลาคม 2556

 

 

Pages