Dec
04
2014

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันพ่อในวันพฤหัสที่ 4 ธันวาคม นี้  โดยจะมีการแสดงของน้องๆอนุบาล  และพี่พี่ประถม ณ โถงอาคารประถม  

ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา  8.30 - 10.00 น.

Nov
04
2014

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 3  ค้างคืนที่เขื่อนศรีนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 28 และเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Nov
04
2014

โรงเรียนฯโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะจัดกิจกรรมวันฮาโลวีนในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  ที่อาคารประถม โดยมีน้องๆอนุบาล 2  และ 3 เข้าร่วมด้วย

Oct
03
2014

โรงเรียนจะปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 ตุลาคม 2557  และ  เปิดภาคเรียนที่  2  วันที่ 27 ตุลาคม  2557

ในระหว่างปิดภาคเรียน  ผู้ปกครองสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ทุกวันทำการ  ยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 ตุลาคม 2557

 

Sep
19
2014

โรงเรียนจะจัดสอบนอกตารางตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.ย. นี้  และจะจัดสอบตามตาราง

วันที่ 2 - 3 ต.ค.ส่วนเด็กปฐมวัย จะจัดให้มีการประเมินพัฒนาการ วันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค.

Aug
19
2014

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ในวันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 นี้ ระหว่างเวลา 8.30 - 11.40 น.

ณ โถงอาคารนนทรี (อาคารประถม)

Aug
13
2014

โรงเรียนฯจะจัดกิจกรรมวันแม่ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.

ขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่งกายด้วยสีฟ้าตามทีมวันแม่ ชมการแสดงของน้องๆอนุบาลและประถม

 

Jul
03
2014

โรงเรียนฯจัดให้นักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2557  ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ในวันพุธที่ 30  กรกฎาคม นี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Jun
10
2014

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสที่ 12 มิถุนายน  นี้ เวลา 8.30 - 10.00 น.

Apr
23
2014

โรงเรียน ฯ  จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ในวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557

Pages