Aug
16
2016

ผู้ปกครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมวันแม่ที่ผ่านมาได้จาก หัวข้อ ภาพกิจกรรม ด้านบน และภาพกิจกรรมอื่นๆที่ผ่านมาของโรงเรียนทุกกิจกรรม

Aug
03
2016

ผู้ปกครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมการเรียนรู้ และภาพกิจกรรมอื่นๆ ได้ตามหัวข้อด้านบน หรือภาพกิจกรรมล่าสุดจากหน้าแรกขวามือ 

Jul
28
2016

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2559  ในวันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม นี้  รายละเอียดตามกำหนดการแนบ 

Jul
28
2016

โรงเรียนฯ จะนำนักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ เมืองจำลอง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  สอดคล้องกับโครงงานมหัศจรรย์โลกใบเล็ก ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม รายละเอียกตามกำหนดการแนบ

Jul
01
2016

ผู้ปกครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ในอัลบัมภาพกิจกรรมของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

Jun
09
2016

วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โถงอาคารประถม ตั้งแต่เวลา 8:15 - 9:45 น. ผู้ปกครองสามารถดูภาพกิจกรรมได้ตามลิงค์ที่หน้าจอ

Mar
31
2016

โรงเรียนฯ จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559  โดยโรงเรียนจะเริ่มจำหน่ายหนังสือเรียนวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

Feb
19
2016

กิจกรรมวันปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558  จะจัดในวันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2559  เริ่มงานเวลา 8.00 น. และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 11.30 น.   โดยในวันที่ 9 มีนาคม  เด็กทุกคนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมการแสดง และเตรียมจัดแสดงผลงานโครงงานในวันที่ 10

Feb
19
2016

สอบนอกตารางสอบวิชาเฉพาะ  ระหว่างวันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์  2559 

สอบตามตารางสอบระดับประถม 6  วันที่  25 - 26 กุมภาพันธ์  2559

สอบตามตารางสอบระดับ อนุบาล 1 - 3  วันที่ 7 - 8 - 9  มีนาคม  ระดับประถม 1 - 5  วันที่  7 - 8 มีนาคม 2559

Nov
11
2015

ฝ่ายประถมศึกษา จะพานักเรียนเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้นอกห้องเรียนมหัศจรรย์พรรณพฤกษา ณ สวนนงนุช ในวันพฤหัสที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูประจำชั้น

Pages

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.