Feb
24
2015

วันที่ 2 - 5  มีนาคม นี้ ระดับอนุบาล สอบปลายภาค   วันที่ 5 - 6 มีนาคม ระดับประถม 1 - 5 สอบปลายภาค โดยวันที่ 6  จะสอบครึ่งวันเช้า  ช่วงบ่ายโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมปิดโครงงาน เริ่มเวลา 13.00 น และคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 15.30 น.

Feb
24
2015

วันที่ 2 - 5  มีนาคม นี้ ระดับอนุบาล สอบปลายภาค   วันที่ 5 - 6 มีนาคม ระดับประถม 1 - 5 สอบปลายภาค โดยวันที่ 6  จะสอบครึ่งวันเช้า  ช่วงบ่ายโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมปิดโครงงาน เริ่มเวลา 13.00 น และคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 15.30 น.

Jan
30
2015

โรงเรียนฯ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่2 เฉพาะของนักเรียนประถม 6  วันที่  16 และ 17 กุมภาพันธ์ นี้  และจะจัดกิจกรรมวันปิดโปรเจคบ่ายวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ตามแจ้ง

Jan
30
2015

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2558  เด็กนักเรียนประถม 6 ของโรงเรียนฯ ต้องไปใช้สถานที่สอบ O-NET ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ( กำหนดโดยเขตการศึกษา ) 

เริ่มสอบเวลา 8.30 น. - 15.50 น.  ให้นักเรียนไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

 

 

Jan
30
2015

สำหรับปีนี้ทางโรงเรียนกำหนดวันกีฬาสีเป็นวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยกิจกรรมจะเริ่มเวลา 8.30 น  -  13.00 น.

ในงานจะมีการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและประถม ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว

Dec
04
2014

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันพ่อในวันพฤหัสที่ 4 ธันวาคม นี้  โดยจะมีการแสดงของน้องๆอนุบาล  และพี่พี่ประถม ณ โถงอาคารประถม  

ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา  8.30 - 10.00 น.

Nov
04
2014

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 3  ค้างคืนที่เขื่อนศรีนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 28 และเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Nov
04
2014

โรงเรียนฯโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะจัดกิจกรรมวันฮาโลวีนในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  ที่อาคารประถม โดยมีน้องๆอนุบาล 2  และ 3 เข้าร่วมด้วย

Oct
03
2014

โรงเรียนจะปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 ตุลาคม 2557  และ  เปิดภาคเรียนที่  2  วันที่ 27 ตุลาคม  2557

ในระหว่างปิดภาคเรียน  ผู้ปกครองสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ทุกวันทำการ  ยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 ตุลาคม 2557

 

Sep
19
2014

โรงเรียนจะจัดสอบนอกตารางตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.ย. นี้  และจะจัดสอบตามตาราง

วันที่ 2 - 3 ต.ค.ส่วนเด็กปฐมวัย จะจัดให้มีการประเมินพัฒนาการ วันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค.

Pages

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.