Aug
19
2014

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ในวันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 นี้ ระหว่างเวลา 8.30 - 11.40 น.

ณ โถงอาคารนนทรี (อาคารประถม)

Aug
13
2014

โรงเรียนฯจะจัดกิจกรรมวันแม่ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.

ขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่งกายด้วยสีฟ้าตามทีมวันแม่ ชมการแสดงของน้องๆอนุบาลและประถม

 

Jul
03
2014

โรงเรียนฯจัดให้นักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2557  ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ในวันพุธที่ 30  กรกฎาคม นี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Jun
10
2014

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสที่ 12 มิถุนายน  นี้ เวลา 8.30 - 10.00 น.

Apr
23
2014

โรงเรียน ฯ  จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ในวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557

Feb
20
2014

สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ระดับอนุบาล  วันที่ 4 - 7 มีนาคม  2557    ระดับประถม  วันที่  6 - 7  มีนาคม  2557  

Jan
23
2014

วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์  2557  ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันปิดโครงงาน " มหัศจรรย์สัตว์โลก "  โดยในช่วงเช้า  9.00 - 11.30 น. เป็นกิจกรรมของระดับอนุบาล  และ  13.00 - 15.30 น. เป็นกิจกรรมของระดับประถม

Dec
24
2013

ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 พร้อมกิจกรรมกีฬาสี  ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00  ขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่สีตามบุตรหลานเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Dec
11
2013

ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนประถม 6  (เฉพาะประถม 6)  เลื่อนสอบจากวันที่ 17 -18  ธันวาคม  เป็น วันที่  23 - 24 ธันวาคม นี้ 

Dec
04
2013

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันพ่อ ณ โถงอาคารประถม 8.30 - 10.00 น. โดยมีการแสดงของน้องๆอนุบาล และ การแสดงจินตลีลา ของนักเรียนประถมจากชมรมการแสดง 

Pages

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.