Dec
02
2013

นักเรียนประถม 1 - ประถม  6 เข้าค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ  ในวันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2556 สำหรับลูกเสือสามัญ  ประถม 4 - ประถม 6  ค้าง 1 คืน กลับถึงโรงเรียนฯ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556  

รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ

 

Dec
02
2013

โรงเรียนฯ จะจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ให้กับนัำกเรียนประถม 1 - ประถม 6 ในวันอังคาร ที่ 17 และ พุธที่ 18 ธันวาคม 2556 

Nov
20
2013

วันศุกร์ที่ 29 และเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นี้  นักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 จะไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ

Oct
31
2013

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ในวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น.  (โดยประมาณ)   เน้นแต่งกายด้วยชุดไทย

สำหรับรายละเอียดดูได้จากกำหนดการตามแนบ

Oct
01
2013

ระดับอนุบาล  เริ่มสอบ  วันที่ 1 - 4  ตุลาคม 2556   ระดับประถม สอบวันที่  3 - 4 ตุลาคม 2556 

ปิดเทอม วันที่ 7 - 23 ตุลาคม  เปิดภาคเรียนที่ 2  วันที่ 28 ตุลาคม 2556

 

 

Aug
15
2013

วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2556  นักเรียนประถม 1 - ประถม 6  เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 2  ณ. บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

รถจะออกจากโรงเรียน 8.00 น. และจะกลับถึงโรงเรียนประมาณ 15.30 น. - 16.00 น.

 

Aug
15
2013

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  น้องๆอนุบาล 1 - อนุบาล 3  เรียนรู้นอกห้องเรียนทีมสัตว์โลก ณ. สวนสัตว์ดุสิต ( เขาดินวนา )

รถออกจากโรงเรียนฯ เวลา 8.00 น. และคาดว่าจะกลับถึงโรงเรียนเวลา 15.00 น. - 15.30 น.

Aug
15
2013

วันศุกร์ที่ 9 สิงหารคม 2556  เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ. อาคารประถม 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น - 11.30 น.

Jul
05
2013

เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ. สวนสัตว์ดุสิต  รถออกจากโรงเรียนเวลา 8.00  และคาดว่าจะกลับถึง

โรงเรียนประมาณ 16.00 น.

Jul
05
2013

กิจกรรมวันภาษาไทย ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่  จัดกิจกรรม ณ. โถงอาคารประถม

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.

Pages

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.