Nov
15
2012

กำหนดสอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน สอบที่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

Nov
15
2012

กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 สนามสอบที่  โรงเรียนเอกชัย ช่วงเช้าสอบคณิตศาสตร์

                     ช่วงบ่้ายสอบวิทยาศาสตร์  

Nov
15
2012

วันศุกร์ที่ 7 - เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555  นักเรียนระดับประถมศึกษา 1 - 6  เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 3

                     พักค้างคืนที่ DNA Resort & Spa, Khaoyai

Oct
31
2012

31 ตุลาคม 2555  จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน  ระหว่างเวลา 12.30 - 15.30  น.  นักเรียนระดับ อนุบาล 3

                              - ประถม 6   นำชุดมาเปลี่ยนที่โรงเรียน  คุณครูจะแต่งหน้าให้ตามชุดที่สวมใส่

Oct
02
2012

เปิดเรียนวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555

Sep
27
2012

เริ่มเรียนวันที่ 3 ตุลาคม - 17 ตุลาคม (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) รวม 11 วั น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.

โรงเรียนได้จัดรถรับส่ง  สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนขึ้นรถโรงเรียนกรุณาติดต่อ ผ่ายธุรการ

Sep
24
2012

ฝ่ายอนุบาล จัดกิจกรรมวิชาการ  " ฐานการเรียนรู้สู่โลกกว้างสร้างปัญญา " ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555

เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ.โถงอาคารอนุบาล

Sep
10
2012
ปิดภาคเรียนที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันพุธที่  24  ตุลาคม 2555
 
Sep
10
2012

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 วันพฤหัสที่ 27 และศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555

Sep
10
2012

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 2 วันพุธที่ 12 กันยายน 2555

Pages