หนังสือเพลินภาษา

หนังสือ “เพลินภาษา” ถูกจัดเป็นธีม โดยที่แต่ละธีมถูกออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะแต่ละด้านและประกอบด้วยบทเรียนย่อยในต่างๆ ลักษณะ ได้แก่ เรื่องเล่า เรื่องเล่าเค้าโครงความจริง เรื่องด้านวิทยาศาสตร์ เรื่องด้านสังคมศึกษา เรื่องด้านคณิตศาสตร์ และบททั่วไป ของธีมนั้นๆ

สรุปรายการเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมเพลินภาษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ทักษะการอ่าน บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7
เรื่องเล่า บ้านสี บ่อน้ำหายไปไหน วิลลี่กับถุงมือเบสบอล แมลงเต่าทอง มีจุดสีดำได้อย่างไร วอลรัสอารมณ์บูด แข่งว่าว สัตว์เลี้ยง ของห้องเรียน
เรื่องเค้าโครงความจริง สี น้ำทุกหนแห่ง ที่พำนักสัตว์ แมลงและแมงมุมที่ช่วยดูแลสวน นากทะเล วันพิเศษทั่วโลก บ้านในขวดโหล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

ทักษะการอ่าน Theme สำหรับการเรียนรู้
ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6
แยกแยะเรื่องเล่าจาก เรื่องเค้าโครงความจริง ดวงจันทร์ - - - -
ความคิดหลักและรายละเอียด รถแทรกเตอร์ ชีวิตในทะเล ชีวิตในทะเลทราย ชีวิตป่า สะวันนา
การจัดลำดับ ข้าวโพด ป่าเร็ดวู้ด การไต่เขา การเปลี่ยนรูปแบบ เงิน เงิน ทอง ทอง
การเปรียบเทียบและ การแสดงความแตกต่าง แมลง บ้านอัจฉริยะ ถ้ำ การขับเคลื่อนประชากร หน้าที่การงาน
บทสรุป จีน ยอดกีฬา สิ่งประดิษฐ์ การสื่อสารของสัตว์ หินจากอวกาศ
การหาข้อสรุป / การลงความเห็น ม้า ความลี้ลับของไดโนเสาร์ การสำรวจดาวอังคาร ชีวิตในอาณานิคม โลกลี้ลับ
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น แม่น้ำ เฮอร์ริเคน ทอร์นาโด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ปัญหาและคำตอบ สัตว์เลี้ยง ขยะล้นเมือง สุนัขงาน สำรวจใต้น้ำ สะพาน

 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.