กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 4 ลักษณะคือ

  • โรงเรียนฯ ได้จัดชมรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เลือกเช่น เทควันโด ยิงธนู
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
  • กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
  • กิจกรรมว่ายน้ำ
Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.