เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า

เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า (Learn through Stories)

เด็กๆ กับเรื่องเล่า

เด็กทุกคนล้วนมีความใฝ่รู้ และมีความสุขกับการได้ฟัง ได้ชม เพลิดเพลิน เข้ามีส่วนร่วม และเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมเรื่องเล่าที่หลายหลาก ประเภทของเรื่องเล่าที่เด็กชอบที่จะฟังมีอยู่มากมายเช่น นิทาน ตำนาน ชีวิตสัตว์ประวัติศาสตร์ เรื่องเกี่ยวกับบุคคล เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานที่ที่น่าสนใจ เรื่องลี้ลับ ฯลฯ

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนดังกล่าวข้างต้น และพัฒนานักเรียนในหลายด้าน:

 • เป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่ไม่จำกัดขอบเขต จัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับระดับของนักเรียนได้ง่าย
 • เด็กๆ ได้รับรู้เรื่องราวรอบตัว ทำให้เปิดกว้างต่อการคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มใจ โดยไม่คำนึงว่าเรื่องนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนในระบบหรือไม่
 • ยกระดับโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง
 • สร้างให้เด็กเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และทำให้นักเรียนได้ค่อยๆ ซึมซับเจตคติที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ขยายขอบเขตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชามุมมองที่กว้างขวางและ/หรือลึกซึ้งขึ้น
 • เด็กๆ ได้เห็นและเข้าใจถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล เพื่อการนำเสนอ

ธีมและหัวข้อเรื่องเล่า

เราสามารถเลือกสรรหาธีมหรือหัวข้อเรื่องเล่าที่เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนได้มากมาย ต่อไปนี้เป็นบางตัวอย่างของเรื่องเล่าที่โรงเรียนฯ นำมาใช้ในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

อาณาจักรอียิปต์โบราณ

 • พีระมิด
 • แม่นำ้ไนล์
 • มัมมี่: ความเชื่อในโลกหลังความตายและการทำมัมมี่
 • เทพเจ้าและตำนานเทพเจ้าอียิปต์
 • ฟาโรห์
 • วิหารอียิปต์
 • อักษรฮีโรกลิฟฟิกส์ (Hieroglyphics)

โลกลี้ลับ

 • อาณาจักรอินคา
 • สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า
 • เส้นนาซก้า
 • ยูเอฟโอกับมนุษย์ต่างดาว
 • เกาะเทพเจ้าราปานุย
 • วงกลมปริศนา (Crop circles)

สารคดีชีวิตสัตว์

สถานที่สำคัญของโลก

 • Acropolis
 • กำแพงเบอร์ลิน
 • โคลอสเซียม
 • หอเอนปิซา
 • มหาพีระมิดแห่งกิซา
 • มาชูปิกชู
 • อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
 • นครวัด นครธม
 • หอไอเฟล
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • จตุรัสแดง
 • สโตนเฮนจ์
 • กำแพงเมืองจีน
 • ทัชมาฮาล

บุคคลประวัติศาสตร์

 • มหาราชของไทย
 • หลวงพ่อพุทธทาส
 • ลีโอนาร์โด ดา วินซี
 • พระเจ้านโปเลียนมหาราช
 • พระพุทธเจ้า
 • พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
 • แม่ชีเทเรซา
 • เซอร์ไอแซ็ค นิวตัน
 • กาลิเลโอ

ข่าวรอบตัว

อาณาจักรกรีซโบราณ

 • นักปรัชญา ปราชญ์และกษัตริย์
 • สถาปัตยกรรมและวิหารกรีซ
 • เทพเจ้าและเทพนิยายกรีซ
 • ศิลปะกรีซ
 • อักษรกรีซ
 • กีฬาโอลิมปิก
 • มรดกกรีซ

สาธารณรัฐและอาณาจักรโรมัน

 • กำเนิดและการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน
 • ซีซาร์
 • สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง เอควาดัคต์ โคลอสเซียม หอเอน วิหารเซนต์ปีเตอร์ ฯลฯ
 • ศิลปะโรมัน
 • เทพเจ้าโรมัน
 • อักษรและเลขโรมัน
 • มรดกโรมัน

เมืองสำคัญของโลก

 • มอสโคว์
 • ปักกิ่ง
 • วอชิงตัน ดี ซี
 • ปารีส
 • โรม
 • เวนิซ
 • ลอส แองเจลิส
 • ลอนดอน
 • เบอร์ลิน
 • โตเกียว
 • เมกกะ
 • นิวยอร์ค
 • เวียนนา
 • กรุงเทพฯ

เอกลักษณ์ไทย

 • ข้าวไทย
 • ธงชาติไทย
 • อักษรและภาษาไทย
 • ความเป็นเอกราช
 • อาหารไทย
 • เงินตรา
 • สถาบันพระมหากษัตริย์

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

 • สิ่งของเครื่องใช้
 • ยานพาหนะ
 • คอมพิวเตอร์
 • วัสดุ
 • ฯลฯ

 

Error | Attaphiwat

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.